آخرین اخبار

آذری بخشدارکاغذکنان:باوحدت و یکپارچگی ملت وایمان به خدا،هرگونه حیله و نیرنگ برعلیه جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه خواهد شد.

راهپیمایی یوم ا... 13 آبان همزمان با سراسر کشور در مرکز بخش کاغذکنان برگزار گردید در پایان این راهپیمایی که با حضور اقشار مختلف مردم برگزارشد آذری بخشدار کاغذکنان ضمن اشاره به تصمیمات و اهداف مستبدانه و مستکبرانه آمریکا در طول تاریخ،به شکست سیاسی درخروج از برجام و انزوای مطلق آمریکا در این موضوع پرداخت و ضمن محکومیت تحریمهای اعمال شده توسط این کشور بر علیه جمهوری اسلامی ایران، بیان کردکه در صورت وحدت و یکپارچگی ملت ایران و با ایمان به خدا، هرگونه حیله و نیرنگ بر علیه جمهوری اسلامی ایران از جانب هر کشوری با شکست مواجه خواهد شد.

You have no rights to post comments