آخرین اخبار

آتش سوزی درروستای ایشلق باحضور معاون عمرانی فرمانداروبخشدارکندوانمهار شد.

دراین آتش سوزی که مورخ95/7/17 روزشنبه درمزارع وباغات روستای ایشلق براثر بی احتیاطی گردشگران ازصبح همان روز رخ داده بود،سطح وسیعی ازمراتع وباغات ودرختان خشک شده از بین رفتن،این آتش سوزی باتلاش مامورین آتش نشانی ظهر همان روز مهار شده بود که بعد ازظهر دوبار آتش سوزی شروع میشود.

 با حضور معاون عمرانی فرماندارویژه شهرستان،بخشدارکندوان،مامورین آتش نشانی شهر ترک ومیانه،نبروهای هلال احمروتعداری ازاهالی بالاخره این آتش سوزی با تلاش وصف ناپذیر مامورین آتش نشانی ساعت 9/30 شب مهار شد.

You have no rights to post comments