94 درصد از واجدین شرایط بخش کاغذکنان میانه در انتخابات شرکت کردند

بخشدار کاغذکنان میانه با بیان اینکه 7000 نفر در این بخش واجد شرایط برای شرکت در انتخابات بودند گفت: 6 هزارو 616 نفر یعنی 94 درصد از مردم بخش کاغذکنان در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت داشتند.
رسول یعقوبی ، تعداد آراء صحیح را 6 هزارو 433 رای خواند .
گفتنی است 133 هزارو 500 نفر در شهر میانه واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که 99 هزارو 500 نفر یعنی 72 درصد از مردم میانه در انتخابات مشارکت داشتند.

You have no rights to post comments