هر برگ رای مردم گلوله ای به سمت دشمنان نظام است

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری میانه با بیان اینکه رای مردم آبروی نظام محسوب می شود گفت: هر برگ رای مردم گلوله ای به سمت دشمنان نظام است .
جمشید عبدالهی روز سه شنبه در نشست نمایندگان فرمانداری در شعب اخذ رای افزود: رای مردم امانتی الهی و حق الناس است که به هیچ وجه نباید مورد غفلت قرار گیرد.
وی اظهار کرد : شما به عنوان نمایندگان کشور و نظام زیر ذره بین بوده  و نباید طوری رفتارشود که شائبه  جانبداری از کاندیدایی ایجادشود.
عبدالهی بیان داشت : شاید برخی افراد دانسته یا ندانسته در روز اخذ رای مشکل ایجاد کنند که شما نمایندگان فرمانداری و وزارت کشور بایستی باسعه صدر و مدیریت قوی حل مشکل کنید.
وی همچنین با اشاره به اینکه ادای دین در انتخابات و خلق حماسه به نحو احسن انجام نخواهد شد مگر با امانتداری وسعه صدر شما مسئولان اجرایی انتخابات گفت: عدم دقت تبعات جبران ناپذیری برای نظام اسلامی ایران و اقتدار آن خواهد داشت.

You have no rights to post comments