سعه صدر تنها انتظار مردم از مسئولین اجرایی انتخابات است

فرماندارشهرستان ویژه میانه گفت: مهمترین مطلبی که ما بعنوان مسئولین ارشد حوزه انتخابات بر عهده داریم و مورد انتظار همه مردم است صبر، حوصله و سعه صدر است.
تقی خلفاپور  در جمع نمایندگان فرمانداری در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری وچهارمین دوره شوراهای اسلامی از پایان آموزشهای انتخاباتی خبرداده گفت: شهرستان میانه برای خلق حماسه سیاسی فردا آمادگی کامل دارد.
وی اظهارکرد: مشکلات مختلفی در انتخابات متصور است زیرا از داخل وخارج مورد تهدید هستیم پس باید با توجه به مشکلات گذشته و تجاربی که کسب کرده ایم هوشمندانه عمل کنیم.
فرماندار میانه گفت: شما نمایندگان فرمانداری، فرمانداران صندوق ها هستید و باید در برابرمسایل و مشكلات احتمالی جوابگو باشید.
وی تلاش برای برگزاری انتخاباتی آبرومند با دقت عمل را كه از لحاظ كمی و كیفی متفاوت از انتخابات گذشته است، ضروری خواند.

You have no rights to post comments