آخرین روز ارائه شکایات شوراهای اسلامی

مسوول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات فرمانداری ویژه میانه با اشاره به اینکه امروز آخرین روز ارائه شکایات شوراهای اسلامی است افزود:  در پی اعلام نتیجه انتخابات شوراهای اسلامی شهر امروز آخرین مهلت دریافت شکایات از نامزدهای محترم در خصوص نتیجه انتخابات می باشد.
محمود زرین افزود: نتیجه انتخابات طی آگهی در تاریخ 25/3/92 از طریق اطلاعیه عمومی و درج در سایتهای  رسمی وهمچنین از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم رسیده است.
وی افزود: متشاکیان می توانند شکایت خود را کتباً ظرف امروز به ستاد انتخابات مستقر در فرمانداری تحویل نمایند وهیات اجرایی و هیات نظارت به مدت 5 روز مهلت دارند به شکایات رسیدگی و اعلام نتیجه نمایند.  
You have no rights to post comments