انتخابات

نمایش # 
عنوان کلیک ها
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر تركمانچاي 1811
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر ترك 2100
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر آقكند 1739
کسانی که از محدوده اختیارات شورای شهر خبر ندارند چطور میتوانند عضو شورا باشند؟ 2003
125 هزار نفر واجد شرایط اخذ رای در میانه است 1042
ازمسئولین استانی انتظار داریم در بین شهرستانها عدالت را رعایت کنند 1656
کوچکترین حرمت شکنی انتخاباتی پیگرد قانونی دارد 1488
244 شعبه اخذ در میانه مستقر می شود 2735
میانه در مانور انتخاباتی رتبه نخست را بدست آورد 1780
شعب اخذ رأی بخش مرکزی تعیین شد 1566
گزارش پایانی ثبت نام / میانه در پایان ثبت نام انتخابات شوراها رتبه نخست استان را کسب کرد 1452
گزارشی از آخرین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهرستان میانه 1721
مجریان انتخابات بستر را قدم به قدم برای خلق حضور حماسی مردم فراهم می کنند 1473
انتخابات اعضای معتمدین هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان میانه برگزار شد 1808
یک روز مانده به پایان ثبت نام تعداد داوطلبین به 593 نفر رسید 1634