انتخابات

نمایش # 
عنوان کلیک ها
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر تركمانچاي 1788
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر ترك 2075
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر آقكند 1713
کسانی که از محدوده اختیارات شورای شهر خبر ندارند چطور میتوانند عضو شورا باشند؟ 1978
125 هزار نفر واجد شرایط اخذ رای در میانه است 1021
ازمسئولین استانی انتظار داریم در بین شهرستانها عدالت را رعایت کنند 1637
کوچکترین حرمت شکنی انتخاباتی پیگرد قانونی دارد 1462
244 شعبه اخذ در میانه مستقر می شود 2708
میانه در مانور انتخاباتی رتبه نخست را بدست آورد 1755
شعب اخذ رأی بخش مرکزی تعیین شد 1545
گزارش پایانی ثبت نام / میانه در پایان ثبت نام انتخابات شوراها رتبه نخست استان را کسب کرد 1427
گزارشی از آخرین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهرستان میانه 1698
مجریان انتخابات بستر را قدم به قدم برای خلق حضور حماسی مردم فراهم می کنند 1445
انتخابات اعضای معتمدین هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان میانه برگزار شد 1787
یک روز مانده به پایان ثبت نام تعداد داوطلبین به 593 نفر رسید 1610