انتخابات

نمایش # 
عنوان کلیک ها
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر تركمانچاي 1896
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر ترك 2173
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر آقكند 1809
کسانی که از محدوده اختیارات شورای شهر خبر ندارند چطور میتوانند عضو شورا باشند؟ 2085
125 هزار نفر واجد شرایط اخذ رای در میانه است 1116
ازمسئولین استانی انتظار داریم در بین شهرستانها عدالت را رعایت کنند 1720
کوچکترین حرمت شکنی انتخاباتی پیگرد قانونی دارد 1558
244 شعبه اخذ در میانه مستقر می شود 2822
میانه در مانور انتخاباتی رتبه نخست را بدست آورد 1845
شعب اخذ رأی بخش مرکزی تعیین شد 1644
گزارش پایانی ثبت نام / میانه در پایان ثبت نام انتخابات شوراها رتبه نخست استان را کسب کرد 1515
گزارشی از آخرین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهرستان میانه 1803
مجریان انتخابات بستر را قدم به قدم برای خلق حضور حماسی مردم فراهم می کنند 1553
انتخابات اعضای معتمدین هیأت اجرایی بخش مرکزی شهرستان میانه برگزار شد 1887
یک روز مانده به پایان ثبت نام تعداد داوطلبین به 593 نفر رسید 1715