انتخابات

نمایش # 
عنوان کلیک ها
94 درصد از واجدین شرایط بخش کاغذکنان میانه در انتخابات شرکت کردند 1916
آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات 3414
آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري 3440
آخرین روز ارائه شکایات شوراهای اسلامی 3257
« پیام مشترک فرماندار ، امام جمعه و نمایندگان شهرستان میانه» 3089
فرمانداردر جمع منتخبین مردم: با همفکری و اتحاد کارهای بزرگی انجام میشود 1571
آگهی نتیجه انتخابات 2118
اطلاعیه ی زمان پخش ویژه برنامه ائل گوجی 1377
سعه صدر تنها انتظار مردم از مسئولین اجرایی انتخابات است 1212
انتخابات رنگی به دنبال خود ننگ دارد 1284
جنگ روانی و رسانه ای دشمنان به خاطر ترس از الگوشدن ملت ایران است 1833
کاهش حضور مردم و عدم انتخاب اصلح راهبرد دشمن در انتخابات است 1214
حضور حداکثری مردم لبیکی دیگر به ولایت فقیه است 1301
هر برگ رای مردم گلوله ای به سمت دشمنان نظام است 1202
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ميانه 1838