پیام تشکر بخشدار کاغذکنان ازحضور حماسی مردم در پای صندوقهای اخذرای

(( تشکر وقدردانی))

با سلام واحترام : ضمن تبریک موفقیت بزرگ ملت غیور و همیشه در صحنه ایران ،بدینوسیله به خاطر مشارکت حداکثری مردم ولایت مدارو فهیم بخش کاغذکنان در عرصه انتخابات ۹۶ که همگام باملت غیور ایران حماسه ای دیگر خلق نمودند تشکر وقدردانی نموده  و از زحمات شبانه روزی تمامی همکاران تلاشگر،نیروهای نظامی و انتظامی،هیات محترم اجرایی و نظارت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر وروستا ، نمایندگان محترم بخشدار در شعب اخذ رای،اعضای محترم شعب و کلیه عواملی که به هر نحوی در این انتخابات متحمل زحمت شدند صمیمانه قدردانی  می گردد امیدوارم در جهت خدمت صادقانه به کشور عزیزمان بالاخص بخش کاغذکنان  موفق و مویدباشید.    

ابوالفضل آذری

بخشدار و رییس هیات اجرایی انتخابات بخش کاغذکنان