فرماندار ویژه میانه: انتخابات مظهر دموکراسی و پشتیبان امنیت است

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه گفت: انتخابات مظهر دموکراسی و پشتیبان امنیت در کشور است.
 حمید شکری در جلسه ای با حضور نمایندگان فرمانداری در شعب روستایی گفت: انتخابات نشان اقتدار و پشتیبانی از کشور و نظام و قطع کننده امید دشمنان به شمار می رود.
وی با تقدیر از نمایندگان فرمانداری در قبول این مسئولیت خطیر و بزرگ در انتخابات بر رعایت امانتداری از سوی عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات تاکید کرده افزود:  ماحق نداریم کوچکترین اعمال نظری در ارتباط با رای دهندگان داشته باشیم همچنین نباید بگذاریم از طرف اشخاص یا شخصی اعمال نظری بر انتخابات صورت گیرد.
شکری افزود: تمام توان و تلاش ما باید این باشد انتخابات به صورت سالم و در امنیت کامل برگزار شده و خللی بر آن وارد نشود زیرا عملکرد صحیح اعضای شعب و عوامل اجرایی و نظارتی نتیجه نهایی انتخابات را رقم خواهد زد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نظام اسلامی ایران دشمنان قدرتمند زیادی از نظر دفاعی دارد اما تنها مهمترین امتیاز کشور ما بالاتر از توان دفاعی، پشتیبانی، حمایت و همراهی مردم از انقلاب و نظام است که دشمنان ما را مجبور می کند تا تمامی سیاستهای خود را با توجه به میزان مشارکت ملت ایران در انتخابات اتخاذ کنند بنابر این هر چه میزان مشارکت بالا باشد در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده و امنیت پایدار در کشور ما حفظ خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه میانه نیز در این جلسه به توجیه و ارائه آموزشهای لازم انتخاباتی به نمایندگان فرمانداری در شعب روستایی پرداخت.