آخرین اخبار

گشت ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در شهرستان میانه فعال شد

 به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه،مهندس رحیم زاده گفت: این گشت به منظور پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی زراعی و باغهای شهرستان با اختصاص 3 میلیارد ریال آغاز بکار کرد.

مدیر جهاد کشاورزی در این زمینه گفت: حفاظت از امور اراضی یکی از مهمترین اولویت های بخش کشاورزی است که نیاز به آگاهی مردم از ضرورت تامین امنیت غذایی دارد.

ایشان اظهار کرد: مسئولین این اکیب کارشناسان خبره هستند که با امکانات فنی ازجمله سیستم تعیین موقعیت جهانی( GPS) ونقشه به وسیله خودروی ویژه,تغییرات یا تخریب اراضی کشاورزی را رصد می کنند.

رحیم زاده گفت: گشت حفاظت در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری یا تخریب اراضی کشاورزی پس از صدور اخطار کتبی، در صورت ادامه تخلف به استناد ماده 10 قانون حفظ کاربری نسبت به قلع و قمع بنای احداثی اقدام می کند.

رحیم زاده افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، آن را به سامانه( 131 ) یا اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه گزارش کنند.

You have no rights to post comments