آخرین اخبار

گستره خدمات تامین اجتماعی(8)- خدمات اموربیمه شدگان- کمک هزینه ازدواج

 

سازمان تامین اجتماعی در کنار تلاش برای تامین آرامش خاطر نیروهای شاغل در عرصه های کار و تولید نسبت به آینده ، گاهی اوقات جنبه های عاطفی از زندگی

اجتماعی اقشار تحت پوشش را نیز مورد توجه قرار می دهد. یکی از این مواردخاص پرداخت کمک هزینه ازدواج است که هدف از پرداخت آن ترغیب بیمه شدگان به

ازدواج است.این کمک هزینه به بیمه شدگان واجد شرایط، پرداخت می شودکه هدیه و شادباشی است که این سازمان به بیمه شدگانی که تشکیل خانواده

میدهند، می پردازد.این کمک هزینه به بیمه شدگانی که برای اولین بار ازدواج میکنند پرداخت میشود.

 

شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج:

- ازدواج ،اولین ازدواج بیمه شده باشد.

- عقد ازدواج از نوع دائم باشد و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

- در تاریخ ثبت ازدواج ، رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشدو بیمه شده در یکی از کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل باشد.

- بیمه شده در 5 سال پیش از ادواج ، حداقل حق بیمه 720 روز را به شعب تامین اجتماعی پرداخته باشد.

 

مدارک موردنیاز:

- اصل دفترچه درمانی بیمه شده

- اصل و فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه بیمه شده و همسرش.

- اصل و فتوکپی عقدنامه

 

 

You have no rights to post comments