آخرین اخبار

کارگاه آموزشی پروؤه طرح مشارکتی تحقیقات کشاورزی دیم در شهرستان میانه

بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه

مهندس رحیم زاده مدیر جهاد کشاورزی گفت:کارگاه آموزشی پروژه طرح مشارکتی تحقیقات کشاورزی دیم در شهرستان میانه بر گزار گردید.

وی بیان کرد.هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی کارشناسان پهنه بندی جهاد کشاورزی از نحوه کشت پاییزه ،گندم ، جو و نخود پاییزه و ترویج ارقام اصلاح شده در بین کشاورزان بوده است .

مدیر جهاد کشاورزی گفت . مدت این طرح پنج ساله است که از سال گذشته شروع و همه ساله تعداد کشاورزان و سطح زیر کشت آن افزایش خواهد شد تا با اتمام اجرای این طرح همه کشاورزان شهرستان از مزایای اهداف این طرح که همان افزایش تولید و پایداری خاک در قالب اجرای طرح خاک ورزی حفاظتی بهره مند شوند.

You have no rights to post comments