آخرین اخبار

کارگاه آموزشی علمی وتئوری هرس درختان میوه

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه

مهندس رحیم زاده معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه از برگزاری کارگاه آموزشی عملی و تئوری هرس درختان میوه به باغداران خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای کلاس هرس درختان میوه توسط مرکز جهاد کشاورزی حومه شهرستان میانه انجام پذیرفت که این کلاس به مدت 3روز و با شرکت بیش از 70نفر از باغداران شهرستان وهم زمان با این کلاس در مراکز هشت گانه شهرستان نیز آموزش هرس برگزار شد.

وی هدف از برگزاری کلاس های مذکور را آموزش و آشنائی بیشتر باغداران منطقه با هرس اصولی درختان میوه به منظور بالا بردن کیفیت میوه باغات، فرم دهی مناسب به درختان، جلوگیری از سال آوری، حذف شاخه های آلوده وبیماروشکسته ، تبادل گازی در تاج درخت، جوانه سازی و افزایش عمر درخت عنوان کرد و افزود این کلاسها با حضور باغداران و بهرهبرداران مراکز شهرستان برگزار شد و کارشناسان این مدیریت مطالبی در خصوص هرس و دلایل فواید هرس و زمان انجام آن را به صورت تئوری در مراکز وحومه جهاد کشاورزی عملی رادر باغات بهره برداران برگزار کردند.ودر پایان به شرکت کنندگان ، گواهینامه آموزش اعطا میشود.

You have no rights to post comments