آخرین اخبار

کارگاه آموزشی تنظیم وکنترل ضایعات کمباین ویژه کارشناسان جهاد کشاورزی

 

کارگاه آموزشی تنظیم و کنترل ضایعات کمباین با هماهنگی اداره ترویج، شرکت فنی مشاورهای و واحد مکانیزاسیون مدیریت در شهرستان میانه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه، جلال رحیم زاده گفت: کارگاه آموزشی تنظیم و کنترل ضایعات کمباین ویژه کارشناسان پهنه در شهرستان میانه بر گزار شد .وی افزود با توجه به فصل برداشت غلات این کارگاه آموزشی با شرکت ۱۶ نفر از کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی به صورت عملی بر گزار شد.رحیم زاده هدف از بر گزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی اصولی و عملی حاضرین با اجرا و تنظیم کمباین و آشنایی با انواع ریزش در هنگام برداشت و نحوه کنترل و کاهش ضایعات اعلام کرد و گفت : آشنا نبودن رانندگان کمباین و کشاورزان و کاهش عملکرد در واحدسطح ودر نهایت کاهش سود کشاورزان می شود.به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه برگزاری این دوره ها و آموزش کارشناسان قبل از برداشت نقش اساسی در افزایش راندمان محصولات هنگام برداشت و جلوگیری ازهدر رفت سرمایه ملی دارد.رحیم تاکید کرد: کشاورزان در زمان برداشت بر عملکرد کمباین ها در مزارع خود نظارت داشته ودر صورت ریزش محصول اجازه برداشت را ندهند و راننده کمباین را ملزم به تنظیم مجدد کنند ودر صورت اجتناب راننده موضوع را به مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

You have no rights to post comments