آخرین اخبار

نشست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه با رئیس صندوق کارآفرینی امید

مدیریت جهادکشاورزی میانه طی نشستی با رئیس صندوق کارآفرینی امید شهرستان ، بررسیها و اقدامات لازم را در جهت رفع موانع و مشکلات موجود در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی ، یک طرح و یک روستا ، حمایت از کارآفرینی در بخش کشاورزی پایدار ، اصلاح الگوی کشت ، من جمله نبود پشتیبان در طرحهای مورد درخواست اعطای تسهیلات بعمل آورده و کلیه طرحهای مرتبط با بخش کشاورزی و دامی دارای ظرفیت شهرستان ، بصورت مجزا مورد بررسی و راهکارهای لازم نیز در جهت رفع موانع موجود ، ارائه گردید.

در این نشست با توجه به پتانسیلهای بالقوه و بالفعل شهرستان ، مقرر گردید در صورت امکان نسبت به طرحهای زنبورداری و فراوری و بسته بندی عسل ، جمع آوری شیر تولیدی شهرستان ، اصلاح الگوی کشت زعفران ، پرورش ماهی در قفس ، ایجاد و توسعه گلخانه های سبزی و صیفی و........... ، تسهیلات لازم و مساعدتهای ویزه در نظر گرفته شود.

You have no rights to post comments