آخرین اخبار

نشت بندی و تامین کمبود آب شرب روستاهای اوچ تپه

باتوجه به وضعیت نامناسب اخیر هوا بخصوص در منطقه اوچ تپه در چند نقطه لوله اصلی شبکه آب شرب روستاهای این مجتمع دچار ترکیدگی و نشت شده بود که به موقع توسط اکیپ حوادث واتفاقات آب وفاضلاب روستایی میانه نسبت به نشیت یندی و تامین کمبود آب روستاهای مذکور اقدام شد%

You have no rights to post comments