آخرین اخبار

نانوایی هایی شهر آچاچی مورد بازرسی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه تمامی واحد های نانوایی شهر آچاچی قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 5 دی ماه از سوی اکیپ مشترک بازرسی متشکل از بازرسان اداره صمت ، مرکز بهداشت و اداره غله و خدمات بازرگانی میانه مورد بازرسی قرار گرفتند.

در این بازرسی ها، واحد های نانوایی از لحاظ رعایت بهداشت محیط و فردی، رعایت وزن چانه و قیمت و کیفیت نان مورد ارزیابی قرار گرفته و برای یک واحد نانوایی به دلیل تخلف کم فروشی با تشکیل پرونده تخلف به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردید.

You have no rights to post comments