آخرین اخبار

مبارزه با آفت سن مادری از گندم زارهای شهرستان میانه

 

به گزارش روایط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه ، جلال رحیم زاده با بیان اینکه مبارزه با سن غلات در دو بخش مبارزه با سن مادری و پوره انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر مبارزه با سن مادری در اراضی های این شهرستان در حال انجام است

وی با اشاره به اینکه شهرستان میانه از لحاظ شرایط اقلیمی گرمسیر استان می باشد بر اساس شبکه پیش آگاهی حفظ نباتات ریزش زود هنگام در ارتفاعات هستیم لذا اولین اقدامات مقابله ای با این آفت را از از هفده فروردین امسال مبارزه با سن مادری از مزارع های گندم و جو  آغاز و همچنان ادامه دارد

رحیم زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه مبارزه اصولی با آفات در سن مادری و پوره را از اولویت برنامه‌های حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی دانست و گفت: بر این اساس و در راستای حفاظت از محصولات کشاورزی شهرستان کارشناسان حفظ نباتات طرح‌های مبارزه با این آفات را در زمان مناسب اجرا می‌کنند

وی اضافه کرد : با توجه به پیش بینی های انجام شده ، میزان مناطق آلوده قابل مبارزه شهرستان بر علیه این آفت همه روز توسط اکیب کلینک های گیاهپزشکی در حال رصد پیگیری می باشد و به کشاورزان ذینفع اعلام می گردد.

وی با بیان اینکه زمینه بروز آفت سن غلات به طور عمده در شرایط آب‌و هوایی گرم و خشک بیشتر فراهم است گفت: مبارزه با آفت سن غلات درمناطق بخش مرکزی ،کله بوز ، ترکمانچای  با توجه به میزان خسارت و ریزش زودهنگام آفت در این مناطق در اولویت بوده است

You have no rights to post comments