آخرین اخبار

طرح آبیاری تحت فشار در 350 هکتار از اراضی پایاب سد صومعه کبودین

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان   ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ویژه میانه مهندس رحیم زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه در بازدید شورای مدیران جهاد کشاورزی استان از اراضی پایاب سد صومعه کبودین اظهار داشت : طرح آبیار ی تحت فشار در سیصدوپنجاه هکتار از اراضی پایاب اجرا می شود که مهمترین هدف از اجرای این طرح مدیریت و مصرف بهینه آب است که به طور ویژه در دستور کار قرار داده شده است.

وی افزود : با اجرای این روش باعث افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف به صورت سیکلی انجام می گیرد در صورت اتمام اجرای این طرح و شروع آبیاری تحت فشار باعث یک میلیون متر مکعب صرفه جویی خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی گفت با توجه به بحران کم آبی و خشکسالی در شهرستان میانه استفاده صحیح و درست از منابع آبی و  امری لازم و ضروری است وبا توجه به اینکه ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود نیاز است دراین زمینه برنامه ریزی های اساسی و هدفمند مبنای کار قرار داده شود.

You have no rights to post comments