آخرین اخبار

شعار محیط زیستی هفته : "پیش به سوی شهری پاکیزه با آموزش تفکیک از مبداء به فرزندان و کودکان"

  ضرورت حفظ محیط زیست شهری و طبیعی به دلیل تولید زباله بیشتر و نیز ناسازگار با طبیعت که با پیشرفت جوامع و افزایش روز افزون جمعیت به خصوص در چند دهه گذشته افزایش پیدا کرده است، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل روبروی بشر در قرن 21 تبدیل شده است.
در این میان کودکان به عنوان بنای توسعه و پیشرفت آینده هر کشوری مهم ترین بخش از جامعه برای فرهنگ سازی بلند مدت برای داشتن محیط زیستی سالم و پایدار به حساب می آیند. به همین جهت نیز لازم است چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه نحوه زندگی سالم در جامعه ای با محیط زیست سالم را به فرزندانمان آموزش دهیم.
* شعار محیط زیستی هفته: پیش به سوی شهری پاکیزه با آموزش تفکیک از مبداء زباله به فرزندانمان و کودکان
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی
http://Sapp.ir/shahrdariachachi
وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:
eachachi.ir

 

You have no rights to post comments