آخرین اخبار

ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه در جلسه شورای دبیران دبیرستان های شهدای زینبیه و شهدای فرهنگی؛ آموزش و آگاه سازی بهترین راه برای فرهنگ سازی در بین دانش آموزان و اولیا در امر کاهش آسیبهای چهارشنبه آخر سال است

جلسه شورای دبیران دبیرستان های شهدای فرهنگی و شهدای زینبیه و با حضور ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه و اعضای شورای معاونین منطقه در محل مدارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه  با قدردانی از تلاشهای فرهنگیان در امر ارتقای منطقه در حوزه های مختلف آموزشی و پرورشی بر استفاده از ظرفیت شورای دبیران به عنوان اتاق فکر مدارس و ایجاد فضای پرسمان و گفتگوی معلمان تاکید کرد.

وی با اشاره به 22 اسفند به عنوان روز تکریم خانواده شهدا، این امر را وظیفه همگانی و یکی از رسالت های آموزش و پرورش منطقه دانست و افزود امسال نیز برنامه دیدار مدارس به صورت دانش آموز محور با خانواده شهدا انجام خواهد شد.

مدیر دستگاه تعلیم و تربیت منطقه طرح های همیار معلم،ایران مهارت، شهاب و ... را در راستای کشف و هدایت صحیح استعداد های دانش آموزان عنوان کرد و گفت اگر با نگاه دانش آموز در جهت آموزش و پرورش حرکت کنیم به خروجی ماندگار دست خواهیم یافت.

ساجدی فر از برگزاری مانور پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال در تمامی مدارس خبر داد و افزود آموزش و آگاه سازی بهترین راه برای فرهنگ سازی در بین دانش آموزان و اولیا در این امر است.

 

You have no rights to post comments