آخرین اخبار

رئیس جدید حوزه بانک ملی میانه معرفی شد

طی مراسمی داود عبدی به سمت ریاست بانک ملی حوزه میانه منصوب شده، از زحمات مخبر، رئیس قبلی این حوزه تقدیر گردید.

گفتنی است حوزه بانک ملی میانه شامل شعب شهری میانه، هشترود، قره آغاج، ترکمانچای و ترک میانه می باشد.

You have no rights to post comments