آخرین اخبار

دوره مهارت آموزی در زمینه پرورش زنبور عسل برای بانوان روستایی شهرستان میانه برگزار شد

در راستای ایجاد واحدهای الگویی برای اشتغال زنان روستایی شهرستان میانه در سال جاری، کلاس های آموزشی مهارتی توسط اداره آموزش وترویج و امور زنان روستایی در زمینه پرورش زنبورعسل برگزار گردید.
در این دوره ها از مربیان با تجربه و فنی جهت ارائه نقاط فنی، عملی و علمی بر اساس آخرین یافته های تحقیقاتی روز دنیا به بهره برداران آموزش داده می شود.
این دوره مهارتی 6 روزه بوده و تعداد بانوان شرکت کننده در دوره مذکور 35 نفر می باشد.
 این دوره به مدت سه هفته در روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته طی ساعت 10 صبح در محل پایگاه مقاومت بسیج خواهران شهر آچاچی برگزار می شود.
 در پایان دوره نیز، آزمون کتبی از فرا گیران اخذ و به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره صادر و اعطاء خواهد شد.

You have no rights to post comments