آخرین اخبار

دهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان میانه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه دهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان میانه قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 11 دی ماه برگزار گردید.

در این جلسه مواردی چون تصویب فرآیند برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشاورین اتومبیل و اتحادیه تعمیر کاران الکترونیک ، تعیین 72 ساعت به عنوان خیار شرط برای فسخ معاملات ملکی، صدور اخطاریه برای پلمپ نمایشگاههای اتومبیل که با پارک نمودن خودرو ها در پیاده روها و در خیابان ها بصورت مورب  یا عمودی  و یا دوبله باعث مسدود شدن و ایجاد مشکل برای تردد شهروندان و ترافیک می گردند مطرح و تصویب گردید.

You have no rights to post comments