آخرین اخبار

رئیس اداره گاز میانه: خدمات مربوط به امور مشترکین اداره گاز شهرستان میانه در دفاتر پیشخوان ارائه می شود

رئیس اداره گاز شهرستان میانه: خدمات مربوط به امور مشترکین اداره گاز شهرستان میانه در دفاتر پیشخوان ارائه می شود.
 
 
به گزارش روابط عمومی اداره گاز میانه، مهندس اکبر ناصری با بیان این خبر گفـت: باتوجه بـه رسالت دولت در راستای فعالیت بخش خصوصی و تسریع و کیفیت بخشی در ارائه خدمات به مردم، واگذاری خدمات مربوط به امور مشترکین اداره گاز شهرستان میانه در دفاتر پیشخوان دولت صورت گرفته و این دفاتر آماده خدمات دهی به همشهریان می باشند.
 
ناصری، افزایش سرعت در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مشترکین، کاهش ترددهای داخل شهری و به تبع آن جلوگیری از آلودگی هوا و منابع ملی و کاهش مصرف انر‍‍ژی را از مزایای این طرح برشمرده، افزود: اشتراک پذیری، تغییر نام و اصلاح آدرس مشترک، صدور کارنامه صورتحساب قبض، صدور قبض المثنی، تصحیح و کسر مبلغ بدهی، درخواست قطع و وصل جریان گاز، درخواست تست کنتور گاز از جمله خدماتی است که اداره گاز شهرستان میانه توسط دفاتر پیشخوان دولت سطح شهرستان به شهروندان و مشترکین ارائه می دهد.
 
رئیس اداره گاز میانه همچنین از واگذاری خدمات بیشتری به دفاتر پیشخوان در آینده نزدیک خبر داد.
 

You have no rights to post comments