آخرین اخبار

جلسه شورای آموزشی در آموزشکده فنی و حرفه ای میانه برگزار شد


جلسه شورای آموزشی به منظور بررسی چگونگی برگزاری مطلوب تر امتحانات پایان نیمسال اول سال 97-96 با حضور دکتر کریمی؛ سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای میانه و جمعی از کارکنان و اساتید این آموزشکده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای میانه،در این جلسه نحوه برگزاری آزمون پایانی در آموزشکده فنی میانه طی نیمسال های گذشته مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اعضای حاضر در جلسه پیشنهادات و راهکارهای خود را برای برگزاری هر چه بهتر امتحانات ارائه کردند.
در ابتدای این جلسه دکتر کریمی ضمن  قدردانی از زحمات کارکنان و اساتید آموزشکده خواستار رعایت دقیق تمامی آیین نامه ها و دستور العمل های آموزش عالی شد و تصریح کرد: آموزشکده فنی و حرفه ای میانه به عنوان یک دانشکده دولتی که زیر مجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای است و ما باید تلاش کنیم فعالیت های علمی و آموزشی مرکز در تراز یک دانشکده دولتی باشد.
سرپرست آموزشکده فنی و حرفه ای میانه ضمن تأکید بر یادگیری کامل دروس عملی توسط دانشجویان و کسب مهارت های لازم توسط آنها خاطرنشان کرد: مهارت آموزی با علم آموزی و فهم دقیق مبانی و تئوری ها باید همراه باشد که در این زمینه لازم است اساتید محترم توجه بیشتری داشته باشند.

 
 
 

You have no rights to post comments