آخرین اخبار

جلسه رفع تداخلات اراضی در مدیریت جهاد کشاورزی

 
         جلسه رفع تداخلات اراضی با حضور معاون ساماندهی و تعیین تکلیف امور اراضی و رئیس اداره امور حقوقی امور اراضی و مسئول اداره حدنگاری و کاداستر جهادکشاورزی استان و مدیر جهادکشاورزی و رئیس اداره  امور اراضی شهرستان در محل مدیریت جهادکشاورزی میانه برگزار شد .
مهندس رحیم زاده مدیر جهادکشاورزی شهرستان میانه گفت :در سال 95 تعداد 14 پلاک به مساحت 68/16664 هکتار در روستاهای چای تلوار ، اکرم آباد ، کنگاور ، قراجه ، قره بلاغ ، زرنق ، قوریجاق ، کرامه ،نیک آباد کوه و دهناب در پایاب سد آیدوغموش و روستاهای حاج خلیل ، دیزج ، ماهی آباد و جهندیز در بخش کندوان نقشه برداری گردیده است مدیر جهادکشاورزی گفت از 14 پلاک مذکور پنج پلاک در کار گروه رفع تداخلات شهرستان و استان رسیدگی و میزان 375/674 هکتار ازا اراضی پلاکهای مذکور  دارای تداخل تشخیص و تصمیمات لازم در کمیسیون استانی اتخاذ گردید . وی ادامه داد سه پلاک دارای تداخل در روستاهای ماهی آباد وجهندیز و کرامه در فوریت طرح تصویب در کارگروه و کمیسیون مربوطه می باشد .
وی اظهار امیدواری نمود در سال جای نیز مشکلات مربوطه سایر پلاک ها با جلسات کارگروه مرتفع گردد.
مهندس اصغری رئیس اداره امور اراضی شهرستان نیز اعلام نمودند تعداد 17 پلاک در سال 96 در راستای رفع تداخلات نقشه برداری و اقدام خواهد گردید.%

You have no rights to post comments