آخرین اخبار

تقدیر از دانشگاههای پیام نور میانه و ترکمانچایبه گزارش روابط عمومی دانشگاه های پیام نور میانه وترکمانچای در جلسه ای که با حضور دکتر معصومی ریاست دانشگاه پیام نور استان، هیات رییسه و روسای 29 مرکز و واحد دانشگاههای پیام نور استان حضور داشتند، دکتر معصومی با اهداء لوح از زحمات روسا و کارکنان دانشگاههای پیام نور مرکز میانه و واحد ترکمانچای به خاطر تلاشهای بی وقفه در حوزه های مالی، آموزشی و برگزاری امتحانات نیمسال اول96-97 تقدیر و تشکر کردند.

کسب این موفقیت را به جامعه دانشگاهی، کارکنان  و اساتید هر دو دانشگاه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

 

روابط عمومی دانشگاههای پیام نور مرکز میانه و واحد ترکمانچای

You have no rights to post comments