آخرین اخبار

تصویب طرح تشدید برخورد با تخلف های عدم درج قیمت بر روی کالا و خدمات و عدم صدور فاکتور در نهمین جلسه کمیسیون نظارت براصناف شهرستان میانه

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه، نهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان میانه قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 27 آذر با حضور تمامی اعضاء برگزار گردید.

رئیس اداره صمت میانه در حاشیه این جلسه با اشاره به اهمیت شفاف سازی قیمت کالاها و خدمات در واحد های صنفی از تصویب طرح تشدید برخورد با دو تخلف ، عدم درج قیمت و نصب قیمت بر روی کالاها و نیز عدم صدور فاکتور توسط واحد های صنفی در جلسه کمیسیون خبر داد.

وی گفت: بر اساس این طرح تصویبی، تمامی واحد های صنفی مکلفند تا 20 دی ماه نسبت به درج قیمت برروی کالاها و خدمات خود اقدام نموده و در مقابل فروش کالا و خدمات نیز برای مصرف کنندگان فاکتور فروش رسمی به نام خریدار صادر و تحویل وی نمایند.

رئیس اداره صمت با بیان این مطلب که بازرسان آن اداره واتاق اصناف با تمرکز بازرسی ها بر دو موضوع فوق در بازرسی های خود اقدام خواهند نمود افزود: اداره تعزیرات حکومتی نیز با واحد های متخلف شناسایی شده در این طرح با تشدید مجازات نقدی و نصب بنر بر سر درب واحد های متخلف برخورد خواهد نمود.

امدادایان ضمن دعوت از تمامی اصناف شهرستان جهت رعایت دو موضوع نصب قیمت بر روی کالا و خدمات و نیز صدور فاکتور فروش رسمی به نام خریدار از تمامی شهروندان خواست به منظور همراهی و همکاری جهت ساماندهی و شفاف سازی قیمت ها و احقاق حقوق خود در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، گرانفروشی و سایر تخلفات صنفی موارد را با شماره تلفن پیامگیر و شبانه روزی 124 ستاد خبری اداره صمت و 52233101 داخلی 13 حوزه نظارت و بازرسی  این اداره و یا شماره تلفن 52233400 اداره تعزیرات حکومتی و یاشماره تلفن 52234900 اتاق اصناف گزارش نمایند.

You have no rights to post comments