آخرین اخبار

بیش از یکصد کیلو گرم کالای غیر بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته در شهر آچاچی شناسایی و معدوم گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه در نتیجه بازرسی مشترک بازرسان اداره صمت و مرکز بهدات میانه از واحد های صنفی شهر آچاچی بیش از یکصد کیلوگرم اقلام مواد غذایی و بهداشتی شناسایی، جمع آوری، توقیف و معدوم شدند.

You have no rights to post comments