آخرین اخبار

برگزاری کارگاه «آموزش پیشگیری از بیماری های شایع فصل»

صبح روز چهارشنبه مورخ 96/08/17 با حضور کارشناسان توانبخشی اداره بهزیستی میانه و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان؛ کارگاهی با عنوان «آموزش پیشگیری از بیماری های شایع فصل» برای اولیاء و مربیان مرکز آموزش و توانبخشی زینب کبری(س)، برگزار گردید. اولیاء و مربیان مرکز، ضمن برخورداری از آموزش های ویژه کارشناسان به صورت تئوری و عملی؛ بسته های آموزشی پیشگیری از بیماری های شایع فصل در بین آنان توزیع گردید. آموزش های فوق، با همکاری انجمن معلولین توانمند تحت نظارت سازمان بهزیستی، همه ساله با شروع فصل سرما و با حمایت های اداره بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان میانه، در این مرکز برگزار می گردد.

You have no rights to post comments