آخرین اخبار

برگزاری مانور مقابله با زلزله و ایمنی دراداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان میانه

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه، مانور مقابله با زلزله و ایمنی قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 5 دی ماه در اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه برگزار گردید. 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه در حاشیه این مانورگفت: هدف مهم این مانور آموزش های کافی ، سالم نگه داشتن جان افراد در زمان وقوع زلزله و انتقال این آموزش از طریق همکاران به خانواده های خودشان است.

وی افزود: این مانور با همکاری و مساعدت هلال احمر شهرستان میانه برگزار گردید..

محمد امدادیان تصریح کرد: این مانور در راستای اجرای دستورالعمل های مهندسی ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی ، برگزار گردید و واکنش های شرایط اضطرار درزمان وقوع زلزله با حضورتمامی کارکنان و مراجعین به اداره، مورد بررسی قرار گرفت.

You have no rights to post comments