آخرین اخبار

برگزاری مانور افت فشار گاز در ایستگاه CGS شهرستان میانه

برگزاری مانور افت فشار گاز در ایستگاه CGS شهرستان میانه برای آمادگی بیشتر نیروهای امدادی و عملیاتی

You have no rights to post comments