آخرین اخبار

برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه اغذیه، کافه ورستوران شهرستان میانه.

انتخابات الکترونیکی اتحادیه اغذیه، کافه و رستوران شهرستان میانه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره صمت میانه، به استناد بند ۹ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی (انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی) انتخابات اتحادیه اغذیه، کافه و رستوران شهرستان میانه به صورت تمام الکترونیکی و آنلاین برگزار گردید.

لازم به توضیح است در این انتخابات تعداد ۵ نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای علی البدل اول و دوم هیات مدیره و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل اتحادیه  مذکور برای مدت ۴ سال با رای اعضای صنوف تحت پوشش اتحادیه  مارالاشاره تعیین شدند.

You have no rights to post comments