آخرین اخبار

با حضور ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه؛ اولین جلسه کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس منطقه میانه برگزار شد

جلسه کمیته انتخاب و انتصاب مدیران سالتحصیلی 99-98 با حضور ساجدی فر معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه ، معاونین و کارشناسان مدیریت در اتاق جلسات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، ساجدی فر با اشاره به فرایند انتخاب و انتصاب مدیران در سال جدید گفت اولویت انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی های پایه است.

وی با تاکید بر اطلاع رسانی و راهنمایی فرهنگیان توسط کارشناسان مدیریت در امر ثبت نام پست مدیریت، مدیریت مدارس را به عنوان رهبری آموزشگاهی عنوان کرد و افزود هدف اصلی این کمیته بالابردن سطح کیفی مدیران و انتخاب براساس شایستگی، تخصص  و تعهد افراد است.

در ادامه کوهی دبیر کمیته نیز به تشریح و تبیین دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران پرداخت و گفت امسال براساس دستورالعمل وزارتی انتخاب مدیران با استفاده از سامانه همگام و برگزاری آزمون های تخصصی انتخاب خواهند شد.

You have no rights to post comments