آخرین اخبار

بازدید معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از بخش کاغذکنان

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه میانه و دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان از بخشداری و ساختمان جدید پاسگاه انتظامی بخش بازدید و در جریان مسائل و مشکلات بخش قرار گرفتند.

این دیدار که به منظور بررسی مسائل و مشکلات پیرامون سرقت احشام ومسائل مرتبط و همچنین بازدید از وضعیت ساختمان جدید پاسگاه انتظامی صورت گرفت مشایخی معاون محترم فرماندار و امامی دادستان محترم شهرستان با حضور در بخشداری در کم و کیف مشکلات بخش و همچنین سرقت احشام قرار گرفته سپس با حضور در محل ساختمان جدید پاسگاه انتظامی، دستورات لازم در رابطه با تامین امنیت و خصوصاً اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور ممانعت از سرقت احشام، صادر و بر حفظ و حراست از امنیت عمومی در بخش تاکید کردند.

You have no rights to post comments