آخرین اخبار

بازدید مدیرجهادکشاورزی، رئیس منابع طبیعی میانه و اعضای شورای اداری بخش کندوان از پروژه های آبخیزداری در پنجمین روز از هفته منابع طبیعی

در پنجمین روز از هفته منابع طبیعی مدیرجهادکشاورزی،رئیس منابع طبیعی، اعضای شورای اداری بخش کندوان و برخی از مسئولان شهرستانی از محل پروژه های آبخیزداری بخش آقکند بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی در این مراسم مهندس مهریان با اشاره به تامین اعتبار پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه افزودند: طی سال جاری مدیریت جامع آبخیزداری در منطقه آقکند 1 و 2 با حجم 6400 مترمکعب در قالب مکانیکی و عملیات بیولوژیکی بالغ بر 300 هکتار اجرا شده است. ایشان هدف از اجرای این پروژه ها را تقویت پوشش گیاهی و تغذیه سفره های زیر زمینی خواندند و خاطنرشان کردند: در این راستا از اهالی محترم انتظار داریم در بحث نگهداری و توسعه بیشتر طرح های مرتبط با ما همکاری داشته باشند. درپایان مراسم آئین نهالکاری در محل اجرای پروژه انجام یافت.

You have no rights to post comments