آخرین اخبار

معاون جدید بهداشت شبکه و رییس مرکز بهداشت میانه منصوب شد

طی مراسمی معاون جدید بهداشت شبکه و رییس مرکز بهداشت میانه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان میانه دراین مراسم از زحمات خانم دکتر خالقی  معاون پیشین، تقدیر و خانم دکتر فاطمه عبدی به عنوان معاون بهداشتی و شبکه و رییس مرکز بهداشت میانه معرفی شد.

دکتر صمد طاهری، رئس شبکه بهداشت و درمان شهرستان میانه در این مراسم به بیان مهمترین اولویت های مهم مرکز بهداشت پرداخته، تثبیت و راه اندازی ارتقای مراقبت بیماران، ارتقای برنامه پزشک خانواده شهری، ارتقای حضور موثر پزشکان در مراکز و روستاهای سیاری و ایجاد ساختار مناسب نرم افزاری و سخت افزاری سامانه و خدمات دهی مناسب در روستاهای سیاری و اقماری را از جمله این اولویت ها برشمرده، همکاری و تعامل کلیه گروههای کارشناسی، واحدهای ستادی و پشتیبانی را در تحقق امور، موثر خوانده، خواستار پیگیری موضوعات توسط رییس جدید مرکز بهداشت شد.

در ادامه با اهدای لوح تقدیر از زحمات خانم دکتر خالقی تجلیل گردیده و ابلاغ خانم دکتر عبدی به عنوان معاون بهداشت شبکه و رییس مرکزبهداشت میانه به ایشان ارائه شد.

You have no rights to post comments