آخرین اخبار

انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف تعمیرکاران و تولیدکنندگان لوازم الکتریک شهرستان میانه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میانه انتخابات اتحادیه صنف تعمیرکاران و تولیدکنندگان لوازم الکتریک شهرستان میانه برای تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه مربوطه قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 2 دی ماه در محل  اداره صمت میانه برگزار گردید.

لازم به توضیح است بر اساس قانون نظام صنفی دوره فعالیت اعضای هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی چهار سال می باشد.

You have no rights to post comments