آخرین اخبار

امسال 80هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان میانه به زیر کشت گندم رفت

برداشت گندم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه گفت: در سال زراعی جاری 80هزارهکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت گندم رفته است.

رحیم زاده در گفتگو با خبر نگار اظهارداشت: از این میزان اراضی کشاورزی یک هزارو 300 هکتار به کشت گندم آبی و 78هزار و700هکتار به کشت گندم دیم اختصاص یافت وی بیان کرد:از مجموع اراضی کشاورزی گندم صد درصد کشت شده بصورت مکانیزه؛78 هزارهکتار بصورت مکانیزه کامل و2هزار هکتار به صورت نیمه مکانیزه انجام شده است.

رحیم زاده تصریح کرد: 15هزارهکتار از مزارع گندم این شهرستان با روش خاک ورزی حفاظتی و مقدار 340هکتار نیز به صورت کشت مستقیم بدون خاکورزی کشت شده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان میانه  یادآورشد:اقداماتی درجهت تسهیل کشت این محصول ازقبیل تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان اعم از بذور اصلاح شده با عملکرد بالا، کودهای شیمیایی وماشین آلات و ادوات کاشت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است و در راستای کشاورزی حفاظتی تعداد 5 دستگاه کشت مستقیم با 50% یارانه دولتی به کشاورزان تحویل گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات ترویجی متعددی نیز در راستای مدیریت بهینه منابع و حرکت در مسیر اصلاح الگوی کشت یعنی کاهش سطح همراه با افزایش تولید به واسطه افزایش عملکرد در واحد سطح انجام شده که می توان به اجرای برنامه های آموزشی به زارعی، احداث مزارع نمایشی و سایت های الگویی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: انتقال یافته های جدید در خصوص اصول به زراعی و موارد مدیریتی از قبیل رعایت دقیق عمق کشت ، تغذیه گیاهی ،بذرمناسب و مقدار بذر، زمان کاشت و مدیریت علفهای هرز و آفات و بیماریها بصورت جدی در حال پیگیری است.

You have no rights to post comments