آخرین اخبار

اطلاعیه چرای زودرس

قابل توجه دامداران و روستائیان محترم شهرستان میانه

همانطور که مطلع هستید چرای زودرس از موعد مقرر و هرگونه بهره برداری بی رویه و غیر قانونی در مراتع از عوامل مهم تخریب منابع طبیعی می باشد لذا با توجه به مجموعه قوانین و مقررات سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور در جهت تعادل دام   و مرتع و به منظور جلوگیری از تخریب آن ، اداره منابع طبیعی شهرستان میانه با هماهنگی دستگاههای قضایی وانتظامی محترم  شهرستان به کلیه روستائیان ودامداران صراحتاً اعلام  می دارد که کلیه بهره برداران ملزم به رعایت شرایط زیر می باشد در غیر اینصورت  نیروهای پاسگاه ویژه  یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری  ضمن جلوگیری از بهره برداری های غیرقانونی.  افراد خاطی را به مراجع قضائی معرفی  و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت :

1-  واگذاری مراتع ملی به سایر دامداران غیر بومی بخصوص شهرها وروستاهای خارج از شهرستان مانند اهالی روستای لیقوان وغیره که موجب تضییع حقوق دامداران ساکن واخلال در نظم عمومی روستاها میگردد مطلقا ممنوع بوده وبا افراد خاطی (فروشندگان مراتع ملی ودامداران غیر مجاز) شدیدا برخورد قانونی انجام خواهد شد.

2-  پس از محکومیت افراد متخلف از طریق مراجع قضائی و تعیین جرم مربوطه خسارت ناشی از تخلف صورت گرفته نیز از متخلفین اخذ خواهد شد .

3-   هرگونه بوته کنی و قطع درخت به منظور تهیه سوخت و یا احداث چپر برای نگهداری احشام ؛  ایجاد حریق (آتش زدن) در مراتع عمداً یا سهواً جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد لازم است دامداران ضمن جلوگیری از ایجاد آتش در مراتع تذکرات لازم رانیز به چوپانان مربوطه بدهند تا دقت لازم و کافی بعمل آید .                روابط عمومی منابع طبیعی/

You have no rights to post comments