آخرین اخبار

از برترین های نظام پیشنهادات اداره گاز شهرستان میانه در سال ۹۵ تجلیل شد

از برترین های نظام پیشنهادات اداره گاز شهرستان میانه در سال ۹۵ تجلیل شد

مدیریت مشاركتی مبتنی بر دریافت پیشنهادهای كاركنان در خصوص رفع تنگناها و راه‌های توسعه فعالیت سازمان،‌ بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای دریافتی در یك كمیته تخصصی، ارزیابی بهترین پیشنهادها و ایجاد زمینه مساعد برای عملی ساختن آنها و بهره‌مندی كاركنان از مزایای ناشی از اجرای پیشنهادهای مؤثر و مفید می‌باشد.

مهندس اکبر ناصری رئیس اداره گاز شهرستان میانه در این مراسم گفت: از آنجا كه در نظام مدیریت مشاركتی،‌ كاركنان خود را در اتخاذ تصمیم‌های راهبردی برای ایجاد تحول در سازمان سهیم می‌دانند،‌ همكاری و همدلی بیشتری نسبت به اجرای طرح‌ها و پیشنهادهای پذیرفته شده نشان می‌دهند و از مقاومت در برابر تغییرات و تحولات سازمان پرهیز می‌دارند و بدین وسیله مدیریت با سهولت بیشتری می‌تواند در اجرای طرح‌های جدید، به موفقیت دست یابد.

You have no rights to post comments