آخرین اخبار

اداره گاز شهرستان میانه بیشترین عناوین ششمین جشنواره تقدیر از برترینهای شرکت گاز استان آذربایجانشرقی از آن خود کرد

 

 
اداره گاز شهرستان میانه بیشترین عناوین ششمین جشنواره تقدیر از برترینهای شرکت گاز استان آذربایجانشرقی از آن خود کرد:
 
* کسب عنوان رتبه برتر رئیس ناحیه تاثیرگذار کمیته های نظام مشارکت شرکت گاز استان توسط ریاست محترم اداره گاز شهرستان میانه آقای اکبر ناصری
 
* کسب عنوان رتبه اول بیشترین پیشنهاد مصوب نظام مشارکت استان آقای امیر جلیلی
 
* کسب عنوان رتبه دوم بیشترین پیشنهاد مصوب نظام مشارکت استان آقای تقی نوروزی
 
* کسب عنوان رتبه چهارم بیشترین پیشنهاد مصوب نظام مشارکت استان آقای امیر محمدی
 
* کسب عنوان دبیر برتر نظام مشارکت نواحی استان آقای اکبر پور محمد
 
* کسب عنوان منتخبین طراحی پوستر با موضوع نظام مشارکت و ترویج فرهنگ پیشنهادات ؛ آقایان امیر چرمی ، تقی نوروزی ، فرشید رشیدی ، امیر جلیلی و پیمان احمدی
 
* کسب عنوان کارمندان نمونه ؛ آقایان فیاض الدین بیضایی ، تقی نوروزی و ایرج صدیقی
 
ششمین جشنواره تقدیر از برترینهای شرکت گاز استان آذربایجانشرقی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۵/۹در محل سالن آمفی تئاتر مرکز آموزش گاز استان برگزار و از پیشنهاد دهندگان برتر ، کمیته های برتر ستادی و شهرستانی نظام مشارکت ، روسای نواحی تاثیر گذار  در کمیته ها ، شرکت کنندگان برتر در مسابقه فراخوان طراحی پوستر در خصوص نظام مشارکت و کارمندان نمونه ادارات نواحی و واحدهای مربوطه تجلیل بعمل آمد.در این جشنواره که با حضور مدیرعامل محترم شرکت گاز استان آذربایجانشرقی ، مدیران ، سرپرستان واحدهای ستادی ، روسای شهرستانها و دبیران کمیته های تخصصی نظام مشارکت و  کارکنان منتخب برتر شروع شد ، بعد از ارائه گزارشات مربوطه توسط رئیس پژوهش ، فناوری و دبیر نظام مشارکت گاز استان و همچنین سخنرانی مدیر عامل محترم ، از برترینهای این عرصه تقدیر بعمل آمد.
 
 

You have no rights to post comments