آخرین اخبار

اختلال در ارتباط مرکز ترکمانچای97/02/18

به اطلاع اهالی محترم ترکمانچای می رساند  با عنایت به توسعه سیستمهای انتقال و برگردان به سیستم جدید اختلالاتی در ارتباطات ثابت و سیار ودیتای آن مرکز در تاریخ 97/02/18 از ساعت 13 لغایت 20 ایجاد خواهد شد .            

 روابط عمومی اداره مخابرات میانه

You have no rights to post comments