آخرین اخبار

اختلال در تلفن های مرکز ترکمانچای 96/10/20

به اطلاع اهالی محترم شهر ترکمانچای می رساند با توجه به اجرای مفصل بندی دائم در مسیر ترکمانچای , اختلالاتی در ارتباط آن شهر در  روز چهارشنبه 96/10/20 از ساعت 14 الی 19 به وجود خواهد آمد.    

روابط عمومی اداره مخابرات شهرستان میانه

You have no rights to post comments