مسوول کمیته های اتاق فکر میانه: تفکر ابزار اصلي تقویت عقلانیت در انسان است

  
مسوول کمیته های اتاق فکر میانه گفت: تفکر ابزار اصلي برای پیمایش راه عقل و تقویت عقلانیت در انسان است.
مهندس محمود زرین با اشاره به فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام مبنی بر اینکه یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است افزود: در آیات، روایات و احادیث اسلامی در اهمیت اندیشه و فکر تاکید فراوان شده و این امر نشانگر جايگاه والاي تفكر در اسلام است.
مدیر روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان میانه با بیان اینکه انديشه و تفكر يكي از مقدس ترين سرمايه هاي انسان است افزود: عقل ابزاري است كه بواسطه آن مي توان آينده روشني را براي خويش، خانواده و در نهایت آینده جامعه ترسیم نمود.
وی با اشاره به اینکه معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه، اتاق فکر را نیاز امروز مدیریت عنوان کرده و در این امر پیشتاز هستند گفت: ایشان دستور داده اند تا در اولین فرصت در جهت تقویت ساختار اتاق فکر و بهره گیری از تفکر افراد مختلف در جامعه جلسه مجمع اتاق فکر با حضور تمامی اعضا و دبیران کمیته ها تشکیل شود.
زرین با اذعان بر اینکه تمامی مسوولین بر ضرورت اتاق فکر در سازمانها اعتقاد داشته و پیشبرد امور را در سایه هم اندیشی و ارائه تفکرات مختلف با راهکارهای نوین می دانند افزود: اولین جلسه مجمع عمومی اتاق فکر در سالجاری روز سه شنبه 22 اردیبهشت، ساعت 12 با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تشکیل خواهد شد.
وی از دبیران کمیته ها خواست تا برای این جلسه گزارشی از عملکرد خود را برای ارائه در جلسه آماده کنند.
مسوول کمیته های اتاق فکر شهرستان میانه هدف از برگزاری این جلسه را ارائه نقطه نظر، راهکار و پیشنهادهای اعضا برای توانمندسازی هرچه بیشتر اتاق فکر عنوان کرده افزود: از دیگر اهداف مهم برگزاری این جلسه بهره گیری از راهکارهای فرماندارویژه میانه در جهت تقویت و توانمند سازی هر چه بیشتر اتاق فکر است.

   

You have no rights to post comments