حیدری آزاد در اولین جلسه اتاق فکر:مدیریت امروز جامعه نیازمند تشكيل اتاق فكر برای هم افزایی است

معاون استاندارو فرماندارویژه شهرستان میانه با بیان اینکه نياز امروز مديريت جامعه تشکیل اتاق فکر برای هم افزایی است افزود: هدف از تشکیل اتاق فکر استفاده از خرد جمعی است.
اسماعیل حیدری آزاد روز سه شنبه دراولین نشست هم ‌اندیشی اعضای اتاق فکر شهرستان در محل فرمانداری،بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل و مشکلات جامعه و ارائه راهکارهای عملی لازم برای کاهش و حل مشکلات را نیازمند عقل و خرد جمعی دانست.
وی اظهارکرد: كارشناسان علم مديريت بر اين باورند كه آن چه روند اجرايي برنامه ‌ها را تسريع داده و حل مشکلات راسهل و آسان می سازد، علاوه بر دقت نظر، ممارست و پشتكار يك مجموعه سازماني، همراهي و همياري چند تفكر مشترك در مجموعه‌ اي به نام اتاق فکراست.
حیدری آزاد با تاکید بر نقش غیرقابل انکاراتاق فكر در عرصه تصميم گيري‌ هاافزود:از اعضای اتاق فکر انتظار می رود تا با ارائه طرحها ، برنامه ها و راهکارهای مختلف از نظر فکری ما را تقویت کنند تا ما نیز به دنبال ابزارها و امکانات اجرایی باشیم .

فرماندارویژه میانه گفت: مدیریت امروز جوامع نیازدارند تا علاوه بر بهره‌مندي از نبوغ، خلاقيت فردي و گروهي مجموعه تحت امر خود،ازصاحبان انديشه و كارشناسان خبره نیز براي همفكري بيشتر در راستای حل مشکلات و توسعه هرچه بیشتر جامعه بهره ببرند.
وی اعضای اتاق فکر را چشمهای ناظر فرمانداری خوانده اظهارامیدواری کرد که هرگونه مشکل و نارسایی در ادارات ، سازمانها و منطقه و نیز رفتارهای موجود در جامعه را منعکس کنند تا مسوولین درصدد رفع آنها برآیند.
وی اضافه کرد:هدف از تشکیل اتاق فکر استفاده از عقلانیت و خرد جمعی برای دستگیری از افراد است نه اینکه بر سر راهشان مانع تراشی کنیم.

حیدری آزاد بااشاره بر تلاش و همت دولت تدبیرو امید که بر پرهیز از مدیریت احساسی و هیجانی تاکید داشته و مدیریت عقلانی را سررشته امور قرارداده است افزود: امیدواریم تشکیل اتاق فکر و استفاده از خرد جمعی گامی موثر در جهت حل مسائل بوده و راه توسعه شهرستان را هموار سازد.
در این جلسه اعضای اتاق فکر از تشکیل این اتاق در استفاده از خرد جمعی برای تصمیم گیری در  امور ، بحث و بررسی مسائل شهرستان و ارائه راهکارهای عملی برای اولین باردر شهرستان تقدیرو تشکر نموده و به بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای خود در این راستا پرداختند.
گفتنی است برگزاری اتاق فکر و اندیشه یکی از برنامه ها و تدبیر حیدری آزاد در شهرستان میانه برای بکارگیری خردجمعی در راستای پیشرفت شهرستان است که با استقبال تعداد کثیری از اقشار مختلف مردم بخصوص جوانان دانشجو مواجه شد.

 اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

اتاق فکر

 

You have no rights to post comments