تبريك عيد سعيد فطر

با سلام و احترام

خدايا به ما توفيق ده تا از كساني باشيم كه حاصل دسترنج يكماه ي خودرادررمضان ازاين به بعد هم حفظ كنيم( آمين)

با تبريك عيد سعيد فطر به فرماندار محترم وزحمتكشان فرمانداري ميانه ونيز به اعضاي محترم  كميته هاي اتاق فكر خصوصا اعضاي محترم كميته بانوان اتاق فكراميدوارم كه طاعات وعبادات همه شما عزيزان مقبول درگاه حق تعالي قرار بگيرد .خداوند يار ونگهدارتان                                       

                                                          دبير كميته بانوان اتاق فكر فرمانداري ميانه / كياني

                                                                                                              

You have no rights to post comments