اولین خروجی عملی اتاق فکر: تور رکابزنی بمناسبت هفته گردشگری

بنابر جلسات برگزار شده اتاق فکر معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان میانه و تفکیک کارگروهها به بخش هایی که خود اعضا در فرم ثبت نام مشخص کرده بودند، اعضای کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری با تشکیل جلسه ای به ارائه نظرات، پیشنهادات و برنامه هایی که می توان با توجه به شرایط عملی کرد پرداختند.

برگزاری تور دوچرخه سواری از شهر ترکمانچای از جاده ابریشم تا پل شهرچای و کاروانسرای جمال آباد یکی از پیشنهادات اعضای اتاق فکر این کار گروه بود که با موافقت مسئولین مربوطه قرار گرفت و زمینه برگزاری آن فراهم گردید.

علاقه مندان به ورزش و حامیان میراث فرهنگی شهرستان ساعت6:30 صبح جمعه کار خود را آغاز کردند و بعد از طی مسیر 100 کیلومتری خود را به پارک جنگلی رساندند ولی ادامه کار بخاطر بارش باران رحمت الهی متوقف شد و به کاروانسرای جمال آباد نرسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments